งบทดลองประจำปี 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำ.pdf

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


งบทดลอง ก.ย.66.pdf

เดือน กันยายน 2566

งบทดลอง ส.ค.66.pdf

เดือน สิงหาคม 2566

งบทดลอง ก.ค.66.pdf

เดือน กรกฎาคม 2566

งบทดลอง มิ.ย.66.pdf

เดือน มิถุนายน 2566

งบทดลอง พ.ค.66.pdf

เดือน พฤษภาคม 2566

งบทดลอง เม.ย.66.pdf

เดือน เมษายน 2566

งบทดลอง มี.ค.66.pdf

เดือน มีนาคม 2566

งบทดลอง ก.พ.66.pdf

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบทดลอง ม.ค.66.pdf

เดือน มกราคม 2566

งบทดลอง ธ.ค.65.pdf

เดือน ธันวาคม 2565

งบทดลอง พ.ย.65.pdf

เดือน พฤศจิกายน 2565

งบทดลองต.ค. 65.pdf

เดือน ตุลาคม 2565